"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 67 + 68           Năm 2012 Ngày 31 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-12-2012 Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận. 02
24-12-2012 Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận. 11
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-12-2012 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2013. 99
Sở Giao thông vận tải
21-12-2012 Công văn số 3239/SGTVT-HTGT về việc Đăng tin công bố danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án cảng vận tải Phan Thiết (lần 2). 102
62,393,791 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner