"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2012 Ngày 27 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-04-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán bộ từ trần và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
27-03-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 11
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
03-04-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Thuận Bắc. 17
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
04-04-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Phú Quý. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-04-2012 Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 31
62,344,250 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner