"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2012 Ngày 18 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
05-06-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của các Trung tâm Học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
08-06-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi đảm bảo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 16
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
07-06-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án thứ cấp đầu tư trong nước vào cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Tân. 23
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
04-06-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định đối tượng được Nhà nước giao đất ở trên địa bàn huyện Phú Quý. 37
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-05-2012 Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Lực lượng thanh niên xung kích thành phố Phan Thiết. 44
62,345,927 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner