"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 64 + 65           Năm 2012 Ngày 25 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-12-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 của tỉnh Bình Thuận. 03
07-12-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2013. 06
07-12-2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2013. 08
07-12-2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2013. 16
07-12-2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2013. 31
07-12-2012 Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn huyện Phú Quý và tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Tân Nghĩa - huyện Hàm Tân. 35
07-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND về giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 43
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-12-2012 Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định các vấn đề liên quan đến quản lý xây dựng các dự án đầu tư khu du lịch ven biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 80
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-12-2012 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Bình Thuận. 86
62,343,760 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner