"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2012 Ngày 25 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
23-12-2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012. 04
23-12-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã, thị trấn năm 2012. 09
23-12-2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012. 15
23-12-2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 nguồn vốn ngân sách tập trung huyện phân khai. 34
23-12-2011 Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2012. 40
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
23-12-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012. 44
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
23-12-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND về phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Tánh Linh năm 2012. 48
23-12-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2012. 51
23-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2012. 54
23-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn năm 2012. 57
23-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND về kế hoạch xây dựng chợ nông thôn các xã và phát triển các khu thương mại - dịch vụ tập trung trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2012. 61
23-12-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012. 64
23-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND về việc tổ chức sản xuất lúa chất lượng cao năm 2012. 70
23-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về việc tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2012. 72
23-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND phát triển nuôi thủy sản, cá nước ngọt năm 2012. 77
23-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2012. 79
23-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2012. 82
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
05-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012. 86
05-01-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 96
62,387,309 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner