"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13+14           Năm 2022 Ngày 05 tháng 8 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-07-2022 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2021 – 2022 và năm học 2022 – 2023 . 03
07-07-2022 Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh . 07
07-07-2022 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND ngày 02/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới năm 2020. 11
07-07-2022 Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh . 13
07-07-2022 Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức thi (xét) tuyển công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh. 16
07-07-2022 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh. 23
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-07-2022 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận . 28
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-07-2022 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Suối Trâm, Cà Giang, Ba Bàu, Núi Đất, Đaguiry) . 42
07-07-2022 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát về công tác thu hút đầu tư, cấp phép đầu tư và quản lý dự án ngoài ngân sách nhà nước (từ 2019 đ́n tháng 6/2022) . 46
07-07-2022 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh . 53
07-07-2022 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh . 55
07-07-2022 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh . 60
07-07-2022 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác . 63
07-07-2022 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI . 66
07-07-2022 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND Về kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng diện tích đất được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng (từ năm 2011 đến năm 2020) . 70
62,432,258 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner