"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19+20           Năm 2022 Ngày 08 tháng 9 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-08-2022 Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
28-07-2022 Quyết định số 1607/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã La Gi . 13
28-07-2022 Quyết định số 1608/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đức Linh . 25
29-07-2022 Quyết định số 1615/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tánh Linh . 34
10-08-2022 Quyết định số 1693/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bắc Bình . 45
10-08-2022 Quyết định số 1694/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hàm Thuận Nam . 57
10-08-2022 Quyết định số 1695/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Quý . 68
10-08-2022 Quyết định số 1696/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hàm Tân . 76
10-08-2022 Quyết định số 1697/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tuy Phong. 87
62,417,311 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner