"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2011 Ngày 01 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-03-2011 Nghị quyết số 104/2011/NQ-HĐND về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015. 03
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
02-03-2011 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về chi ngân sách Nhà nước để xử lý nợ tạm ứng tiền vé máy bay đưa ngư dân bị bắt ở nước ngoài về nước. 08
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
02-03-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Tân. 10
15-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011 cho các đơn vị trực thuộc huyện Hàm Tân. 17
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
14-03-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật huyện Hàm Thuận Nam. 24
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-03-2011 Quyết định số 553/QĐ-UBND về việc thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
21-02-2011 Quyết định số 441/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011. 37
62,274,557 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner