"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2011 Ngày 30 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
29-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. 03
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
01-08-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2010. 08
01-08-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2011 - 2015. 11
01-08-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND về Chương trình giảm nghèo huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2011-2015. 15
01-08-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 18
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
26-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. 21
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
28-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2010. 27
28-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2011. 29
28-07-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 34
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
12-08-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Hàm Tân. 42
62,273,594 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner