"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2012 Ngày 05 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-04-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) bao gồm cả trường hợp ôtô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
10-04-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án thứ cấp đầu tư trong nước vào Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Tân. 05
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
03-04-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc. 19
03-04-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận Bắc. 27
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
17-04-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-04-2012 Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2011. 43
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-04-2012 Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu và kinh phí thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo năm 2012. 48
62,389,006 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner