"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2012 Ngày 27 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
16-05-2012 Quyết định số 939/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011-2016. 02
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
16-05-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của UBND huyện Hàm Tân. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-05-2012 Quyết định số 900/QĐ-UBND quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu, lưu chiểu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500; 1/1.000; 1/2.000 và 1/5.000 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 50
62,387,997 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner