"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 50           Năm 2012 Ngày 17 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-09-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND về việc Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 02
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
10-09-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thị xã La Gi. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-09-2012 Quyết định số 1771/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam của tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. 29
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
31-08-2012 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 49
62,388,777 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner