"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2012 Ngày 01 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
30-12-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2012. 03
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
27-12-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND về việc phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 từ nguồn vốn tập trung tỉnh giao huyện phân khai. 11
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
28-12-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND về việc phân bổ giao định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức chi ngân sách xã, thị trấn năm 2012. 14
17-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2012. 17
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
06-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phong. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-01-2012 Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010. 30
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
19-01-2012 Quyết định số 15/QĐ-VP về việc phê duyệt danh sách các đối tượng được cấp phát miễn phí Công báo do Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản. 78
62,389,021 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner