"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2013 Ngày 21 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
11-01-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
24-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2013. 16
24-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Bắc Bình giai đoạn 2011-2015. 19
24-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2020) của huyện Bắc Bình. 22
24-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị du lịch ven biển Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (đoạn từ ranh Khu du lịch cộng đồng Hòa Thắng đến ranh quy hoạch Khu đô thị ven biển Hòa Thắng-Hòa Phú). 27
26-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013. 32
26-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013. 38
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
25-12-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2013. 42
27-12-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013 nguồn vốn để lại huyện phân khai. 66
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
04-01-2013 Quyết định số 37/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2013 - 2020. 68
62,346,153 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner