"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2013 Ngày 28 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-01-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 09/02/2009 của UBND tỉnh về chế độ trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số của tỉnh đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước. 02
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
14-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2013. 08
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
28-12-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế huyện Phú Quý. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-01-2013 Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban hân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2012 hết hiệu lực thi hành. 32
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
11-01-2013 Chỉ thị số 02/CT-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2013. 47
62,346,180 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner