"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2013 Ngày 03 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-05-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
03-05-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-HĐND ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện Phú Quý khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 09
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
06-05-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Linh. 23
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-05-2013 Quyết định số 1135/QĐ-UBND phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020. 30
08-05-2013 Quyết định số 1005/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động cơ sở thể thao các môn Bóng đá cỏ nhân tạo, mô tô địa hình, các môn thể thao dưới nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 42
08-05-2013 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động cơ sở thể thao Mô tô địa hình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 44
13-05-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc chấn chỉnh kỷ cương hành chính trong việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. 49
62,389,588 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner