"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2013 Ngày 16 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-05-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
04-06-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 14
05-06-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về cơ chế phối hợp vả thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 20
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-05-2013 Quyết định số 1172/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT) đối với dự án đường Lê Duẩn, đoạn từ Quốc lộ 1A đến ga Phan Thiết cũ. 40
04-06-2013 Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo theo Quyết định số 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 43
04-06-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng còn lại năm 2013. 45
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
29-05-2013 Quyết định số 604/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi nhiệm kỳ 2011 - 2016. 51
62,557,596 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner