"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2020 Ngày 20 tháng 5 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-05-2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND Về việc giao quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh . 03
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-04-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh . 05
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-05-2020 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà trung tâm Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận. 11
08-05-2020 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, huyện Hàm Tân. 13
08-05-2020 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Đông Hà - Gia Huynh, huyện Đức Linh. 15
08-05-2020 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết . 17
08-05-2020 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành . 19
08-05-2020 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, tỉnh Bình Thuận. 21
08-05-2020 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện, tỉnh Bình Thuận . 24
08-05-2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án kè biển trên địa bàn tỉnh . 27
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-03-2020 Quyết định số 670/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Quý . 32
24-03-2020 Quyết định số 671/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bắc Bình . 39
30-03-2020 Quyết định số 735/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đức Linh . 46
30-03-2020 Quyết định số 736/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tánh Linh. 52
01-04-2020 Quyết định số 763/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hàm Tân . 61
62,544,710 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner