"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2020 Ngày 12 tháng 10 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
01-10-2020 Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-09-2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh. 09
15-09-2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành . 24
28-09-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 26
07-10-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành . 36
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
01-10-2020 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc các cơ quan xã Sông Phan, huyện Hàm Tân . 38
01-10-2020 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp Bệnh viện huyện Tánh Linh(1) . 41
01-10-2020 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân . 44
01-10-2020 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ . 46
01-10-2020 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Tất Thành, thành ph́ Phan Thiết. 48
01-10-2020 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận . 50
01-10-2020 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . 52
01-10-2020 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . 53
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-09-2020 Quyết định số 2333/QĐ-UBND Về việc đính chính thể thức và ngày có hiệu lực Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 54
62,324,256 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner