"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14+15           Năm 2020 Ngày 26 tháng 3 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-02-2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định Phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh. (Tiếp theo Công báo số 12+13 ngày 25/02/2020). 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-02-2020 Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố tỉnh Bình Thuận theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. 30
24-03-2020 Quyết định số 664/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tuy Phong. 70
24-03-2020 Quyết định số 665/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hàm Thuận Nam. 80
24-03-2020 Quyết định số 666/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hàm Thuận Bắc. 88
24-03-2020 Quyết định số 667/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020của thị xã La Gi. 97
62,323,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner