"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2012 Ngày 01 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
25-11-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND về việc thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị du lịch ven biển Hòa Thắng - Hòa Phú, huyện Bắc Bình - Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 04
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
21-11-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của UBND huyện Tánh Linh. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-11-2011 Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2011 hết hiệu lực thi hành. 36
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
31-10-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Phan Thiết giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến năm 2025. 46
Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh
01-12-2011 Mục lục số 02/ML-TTCB về mục lục văn bản đăng công báo năm 2011. 61
62,388,958 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner