"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2012 Ngày 12 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-12-2011 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. 04
30-12-2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2012. 07
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
22-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2012 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2012. 09
23-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của thành phố năm 2012. 12
23-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2012 của HĐND thành phố. 14
23-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2012. 18
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
30-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 24
30-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 29
30-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012. 34
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
23-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2012. 42
23-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về chương trình giảm nghèo của huyện Hàm Thuận Nam năm 2012. 44
23-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về danh mục các công trình trọng điểm của huyện năm 2012. 47
23-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012. 48
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
22-12-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2012. 60
22-12-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012. 66
22-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2012. 77
22-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 81
22-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 91
62,348,318 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner