"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2012 Ngày 20 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
09-02-2012 Quyết định số 102/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vu, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp thành phố Phan Thiết. 03
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
02-02-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo huyện Phú Quý giai đoạn 2011-2015. 11
06-02-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012. 22
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
09-01-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012. 28
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
09-02-2012 Quyết định số 262/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012. 38
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
16-01-2012 Thông báo số 10/TB-UBND về việc đính chính một số nội dung Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND huyện. 51
62,558,842 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner