"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2012 Ngày 12 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-05-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ lãi vay, chi phí đầu tư hạ tầng, ưu đãi đơn giá thuê nhà và hoàn trả kinh phí ứng trước để bồi thường dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
01-06-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận. 18
01-06-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn các danh hiệu văn hóa trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2011-2015. 20
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
22-05-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về việc nghiêm cấm khai thác đất, cát, đá san hô (đá gạo) tại địa phương để đúc đá táp lô. 40
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
23-05-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 43
62,388,016 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner