"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 48           Năm 2012 Ngày 26 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
16-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 03
16-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương huyện Đức Linh năm 2011. 08
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
18-07-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai. 10
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-08-2012 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2012 - 2013. 17
13-08-2012 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 23
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
10-08-2012 Quyết định số 861/QĐ-UBND công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2011. 28
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
13-06-2012 Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Phong. 45
62,558,870 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner