"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55 + 56           Năm 2012 Ngày 08 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-10-2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
29-10-2012 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với đất và tài sản trên đất do "Hạn chế khả năng sử dụng" thuộc hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 07
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
26-10-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-10-2012 Quyết định số 2055/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển các sản phẩm lợi thế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. 26
24-10-2012 Quyết định số 2092/QĐ-UBND đính chính Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 49
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-10-2012 Quyết định số 2054/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ (đợt 1). 50
30-10-2012 Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất đối với Dự án đầu tư xây dựng cảng vận tải Phan Thiết (giai đoạn 2011 - 2015) để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án. 59
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
23-10-2012 Quyết định số 3380/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011. 61
62,387,713 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner