"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 66           Năm 2012 Ngày 28 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-12-2012 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-12-2012 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 10
19-12-2012 Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND về việc quy định định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2013. 19
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-12-2012 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013. 29
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-12-2012 Quyết định số 2547/QĐ-UBND về việc phê hoạch Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. 31
62,344,621 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner