"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2012 Ngày 10 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-12-2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2012 tại tỉnh Bình Thuận. 02
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
23-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015. 90
23-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 93
62,386,938 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner