"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2012 Ngày 05 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-05-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình thuận. 03
18-05-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận. 07
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
17-05-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn huyện Tánh Linh. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-05-2012 Quyết định số 968/QĐ-UBND phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015". 28
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-05-2012 Quyết định số 877/QĐ-UBND ban hành "Quy chế liên kết, phối hợp các phòng kiểm nghiệm, thử nghiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận". 43
21-05-2012 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 48
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
28-05-2012 Quyết định đính chính số 1015/QĐĐC-UBND quyết định đính chính Quyết định số 102/2012/QĐ-UBND ngày 09/02/2012 và Quyết định số 939/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND thành phố Phan Thiết. 51
62,558,031 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner