"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51           Năm 2012 Ngày 01 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-09-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên trẻ em thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 02
17-09-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND về việc quy định chế độ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh các Trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh. 04
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
05-09-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ban hành quy trình lập và đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 12
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
29-08-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011. 31
62,558,489 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner