Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 03-03-2016: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Nghị quyết số 62/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đến năm 2035. (từ trang 03 đến trang 06)
25-12-2015 Nghị quyết số 63/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2016. (từ trang 07 đến trang 08)
25-12-2015 Nghị quyết số 64/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của thị xã năm 2016. (từ trang 09 đến trang 10)
25-12-2015 Nghị quyết số 65/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2016. (từ trang 11 đến trang 13)
25-12-2015 Nghị quyết số 66/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 14 đến trang 23)
25-12-2015 Nghị quyết số 67/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2016. (từ trang 24 đến trang 29)
23-12-2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016. (từ trang 30 đến trang 45)
23-12-2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm 2016-2020; kế hoạch đầu tư công năm 2016 từ nguồn vốn ngân sách tập trung huyện. (từ trang 46 đến trang 53)
28-12-2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 54 đến trang 58)
28-12-2015 Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 59 đến trang 65)
23-12-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2016. (từ trang 66 đến trang 91)
23-12-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 và năm 2016 từ nguồn vốn ngân sách tập trung huyện. (từ trang 92 đến trang 99)
47,947,391 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner