Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 47 xuất bản ngày 01-07-2008: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-06-2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức thu, quản lý sử dụng tiền học lại, thi lại hết học phần, thi lại tốt nghiệp, chấm phúc khảo thi tốt nghiệp tại các Trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung cấp nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 04)
04-06-2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về một số định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 – 2009. (từ trang 05 đến trang 11)
06-06-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch khu vực trung tâm huyện Bắc Bình, trung tâm thị trấn Lương Sơn và các điểm dân cư nông thôn tập trung trên địa bàn huyện. (từ trang 12 đến trang 14)
23-05-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng. (từ trang 15 đến trang 32)
04-06-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tánh Linh. (từ trang 33 đến trang 38)
03-06-2008 Quyết định số 1485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Quý thời kỳ 2006 – 2020. (từ trang 39 đến trang 53)
44,231,503 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner