Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 42 + 43 xuất bản ngày 04-08-2014: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-07-2014 Nghị quyết số 55/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định đối tượng thu, mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 06)
18-07-2014 Nghị quyết số 56/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Võ Xu, thị trấn Đức Tài - huyện Đức Linh và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết. (từ trang 07 đến trang 23)
18-07-2014 Nghị quyết số 57/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 24 đến trang 28)
18-07-2014 Nghị quyết số 58/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kiên cố hóa kênh nội đồng các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015 - 2020. (từ trang 29 đến trang 33)
18-07-2014 Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức phí bán đấu giá trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đối với tài sản Nhà nước bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . (từ trang 34 đến trang 36)
23-07-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về mức thu và quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 37 đến trang 49)
24-07-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định việc quản lý, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 50 đến trang 64)
04-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2013. (từ trang 65 đến trang 66)
04-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về bổ sung nguồn vốn thu quỹ đất thuộc ngân sách thành phố từ các năm trước chuyển sang năm 2014 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản. (từ trang 67 đến trang 68)
04-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 69 đến trang 72)
10-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc phê duyệt quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2013. (từ trang 73 đến trang 74)
10-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng cuối năm 2014. (từ trang 75 đến trang 79)
16-07-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Nghĩa trang thành phố Phan Thiết. (từ trang 80 đến trang 89)
22-07-2014 Quyết định số 2406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (từ trang 90 đến trang 91)
16-07-2014 Quyết định số 3167/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Tánh Linh. (từ trang 92 đến trang 98)
47,928,016 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner