Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 16 xuất bản ngày 05-09-2006: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-07-2006 Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định mức thu, quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 08)
26-07-2006 Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về hoạt động của Công báo tỉnh Bình Thuận. (từ trang 09 đến trang 18)
01-08-2006 Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006. (từ trang 19 đến trang 20)
14-07-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về giải quyết tình hình lấn chiếm đất đai và tăng cường công tác quản lý Nhà nước, gắn với việc ổn định sản xuất trên địa bàn huyện Tánh Linh. (từ trang 21 đến trang 23)
12-07-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 24 đến trang 32)
14-07-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tổ chức triển khai chương trình cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh. (từ trang 33 đến trang 38)
21-07-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc quản lý đối tượng và giáo dục, giúp đỡ những người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, thị trấn. (từ trang 39 đến trang 41)
21-07-2006 Quyết định số 1893/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định đơn giá nhà cửa để tính thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 42 đến trang 43)
04-08-2006 Quyết định đính chính số 06/QĐĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình quyết định đính chính Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân về phát triển giáo dục và đào tạo, phổ cập trung học cơ sở, trung học phổ thông, xây dựng trường chuẩn Quốc gia và xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2006 -2010. (trang 44)
44,231,873 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner