Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 29 xuất bản ngày 05-12-2006: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-11-2006 Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí các lớp đào tạo tập trung chính quy hệ B của Trường Trung học Y tế Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 04)
21-11-2006 Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 05 đến trang 12)
23-11-2006 Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 13 đến trang 27)
21-11-2006 Quyết định số 2904/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 28 đến trang 43)
24-11-2006 Quyết định số 2947/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định giá Công báo do UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản. (từ trang 44 đến trang 45)
24-11-2006 Quyết định số 2948/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung đối tượng cấp, phát Công báo do UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản. (từ trang 46 đến trang 47)
44,073,011 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner