Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 40 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-09-2022 Quyết định số 30/2022/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
20-09-2022 Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh . 
20-09-2022 Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh . 
14-09-2022 Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc ̉y ban nhân dân tỉnh Bình Thuận . 
14-09-2022 Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận. 
14-09-2022 Quyết định số 1901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hàm Thuận Bắc . 
14-09-2022 Quyết định số 1900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Phan Thiết. 
13-09-2022 Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2010 của ̉y ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi cho lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
18-08-2022 Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 
10-08-2022 Quyết định số 1697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tuy Phong. 
10-08-2022 Quyết định số 1696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hàm Tân . 
10-08-2022 Quyết định số 1695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Quý . 
10-08-2022 Quyết định số 1694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hàm Thuận Nam . 
10-08-2022 Quyết định số 1693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bắc Bình . 
08-08-2022 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phân cấp việc lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh . 
29-07-2022 Quyết định số 1615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tánh Linh . 
28-07-2022 Quyết định số 1608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đức Linh . 
28-07-2022 Quyết định số 1607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã La Gi . 
22-07-2022 Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 . 
14-07-2022 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận . 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
51,824,485 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner