Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 05 xuất bản ngày 19-01-2008: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-10-2007 Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về việc cho vay vốn đối với người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 07)
02-10-2007 Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 08 đến trang 09)
02-10-2007 Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý Bình Thuận đối với sản phẩm quả thanh long. (từ trang 10 đến trang 22)
02-10-2007 Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận. (từ trang 23 đến trang 24)
02-10-2007 Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận. (từ trang 25 đến trang 32)
10-10-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp ốm đau, thăm bệnh, viếng cán bộ khi từ trần, tham quan, nghỉ dưỡng, tặng quà nhân dịp lễ, tết đối với cán bộ thành phố Phan Thiết. (từ trang 33 đến trang 40)
25-09-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Đức Linh giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 41 đến trang 48)
08-10-2007 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 – 2010 thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân. (từ trang 49 đến trang 55)
39,567,513 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner