Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 12 xuất bản ngày 26-01-2008: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2007 Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 06)
07-12-2007 Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận trong ngành thủ công mỹ nghệ. (từ trang 07 đến trang 15)
17-12-2007 Nghị quyết số 77/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp thị xã. (trang 16)
17-12-2007 Nghị quyết số 78/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 17 đến trang 22)
21-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008. (từ trang 23 đến trang 24)
21-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc phân loại hành chính huyện Hàm Tân. (từ trang 25 đến trang 26)
24-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch đầu tư phát triển của huyện năm 2008. (từ trang 27 đến trang 28)
24-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 29 đến trang 31)
23-11-2007 Quyết định số 3031/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. (từ trang 32 đến trang 38)
27-11-2007 Quyết định số 3048/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định mức trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 39 đến trang 51)
19-12-2007 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 52)
19-12-2007 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 53)
39,566,848 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner