Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 16 xuất bản ngày 01-02-2008: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 07)
02-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học tập cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 08 đến trang 12)
26-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2008. (từ trang 13 đến trang 15)
26-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã, thị trấn năm 2008. (từ trang 16 đến trang 20)
19-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện Hàm Thuận Bắc năm 2008. (từ trang 21 đến trang 24)
24-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 25 đến trang 30)
24-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về thông qua phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. (từ trang 31 đến trang 32)
19-12-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Phú Quý. (từ trang 33 đến trang 34)
19-12-2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010 huyện Phú Quý. (từ trang 35 đến trang 40)
31-12-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Tân. (từ trang 41 đến trang 49)
39,813,790 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner