Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 17 xuất bản ngày 02-02-2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề dài hạn năm 2007. (từ trang 04 đến trang 05)
02-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 06 đến trang 12)
19-12-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008. (từ trang 13 đến trang 15)
19-12-2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai năm 2008. (từ trang 16 đến trang 18)
21-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008. (từ trang 19 đến trang 21)
21-12-2007 Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2008. (từ trang 22 đến trang 25)
21-12-2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008. (từ trang 26 đến trang 27)
25-12-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008. (từ trang 28 đến trang 38)
31-12-2007 Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 39 đến trang 42)
27-12-2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai. (trang 43)
27-12-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc Quy định tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách huyện và ngân sách xã năm 2008. (từ trang 44 đến trang 45)
25-12-2007 Quyết định số 2179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của UBND huyện Phú Quý về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, cơ chế “Một cửa liên thông” trên địa bàn huyện Phú Quý. (trang 46)
14-01-2008 Quyết định số 120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thu hồi 150 ha đất dự án của Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Tiến tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh. (từ trang 47 đến trang 48)
39,813,928 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner