Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 28 xuất bản ngày 05-03-2008: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-02-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 1909/QĐ/UB-BT ngày 28/9/1996 của UBND tỉnh về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở. (từ trang 03 đến trang 04)
29-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Hàm Tân. (từ trang 05 đến trang 13)
11-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 14 đến trang 19)
09-01-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008. (từ trang 20 đến trang 28)
09-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008. (từ trang 29 đến trang 33)
19-02-2008 Quyết định số 452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008. (từ trang 34 đến trang 46)
04-02-2008 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết tình hình lấn chiếm đất lâm nghiệp ở Lâm trường Sông Dinh, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh. (từ trang 47 đến trang 51)
04-02-2008 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết tình hình lấn chiếm đất lâm nghiệp ở Lâm trường Sông Dinh, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh. (từ trang 52 đến trang 54)
39,645,551 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner