Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 40 xuất bản ngày 30-05-2008: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-04-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chính sách chi hỗ trợ thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 09)
07-05-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ (các tỷ lệ: 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 và 1/5.000) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 10 đến trang 11)
08-05-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Bình Thuận, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Bình Thuận và tiếp khách trong nước đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 12 đến trang 14)
08-05-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quy trình quản lý, xử lý, xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận. (từ trang 15 đến trang 19)
09-05-2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận điều chỉnh khoản 2, Điều 13, Chương IV của Quy định chế độ trợ cấp ốm đau, thăm bệnh, viếng cán bộ khi từ trần, tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. (từ trang 20 đến trang 21)
02-05-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão thị xã La Gi. (từ trang 22 đến trang 29)
29-04-2008 Quyết định số 1198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục loài cây tái sinh có mục đích áp dụng trong cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt ở tỉnh Bình Thuận. (từ trang 30 đến trang 33)
05-05-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện. (từ trang 34 đến trang 38)
39,765,624 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner