Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 67 xuất bản ngày 25-10-2008: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-10-2008 Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 11)
09-10-2008 Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu hoạt động dạy thêm, học thêm trong Nhà trường. (từ trang 12 đến trang 13)
09-10-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. (từ trang 14 đến trang 17)
03-10-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Bắc Bình. (từ trang 18 đến trang 22)
30-09-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Phú Quý. (từ trang 23 đến trang 27)
26-09-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh và thu phí sử dụng lề đường tại khu di tích lịch sử Cổ Thạch Tự, Bình Thạnh. (từ trang 28 đến trang 29)
07-10-2008 Quyết định số 2696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình khuyến công Quốc gia và Chương trình khuyến công tỉnh Bình Thuận đến năm 2012 và Hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, chương trình khuyến công áp dụng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 30 đến trang 42)
39,765,454 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner