Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 69 xuất bản ngày 05-11-2008: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-10-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Thành - huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 03 đến trang 04)
17-10-2008 Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. (từ trang 05 đến trang 08)
16-10-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Hàm Tân. (từ trang 09 đến trang 16)
16-10-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Công thương huyện Hàm Tân. (từ trang 17 đến trang 25)
22-10-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 26 đến trang 31)
22-10-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Công thương huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 32 đến trang 38)
22-10-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 39 đến trang 44)
16-10-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc quy định về mức, khung mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Tuy Phong. (từ trang 45 đến trang 46)
21-10-2008 Quyết định số 2882/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xác định diện tích miễn thủy lợi phí năm 2008 theo Nghị định số 154/2007/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 47 đến trang 51)
39,814,178 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner