Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 3-2008: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-03-2008 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tổ chức Hội thao quốc phòng năm 2008. 
29-02-2008 Quyết định số 425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008. 
27-02-2008 Quyết định số 551/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Hàm Tân đến năm 2020. 
26-02-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phường Tân Thiện đến năm 2020. 
26-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phường Bình Tân đến năm 2020. 
26-02-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phường Phước Lộc đến năm 2020. 
26-02-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phường Phước Hội đến năm 2020. 
26-02-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Hải đến năm 2020. 
25-02-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
25-02-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2004/QĐ-UBBT ngày 27/02/2004 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
25-02-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chế độ, chính sách cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
25-02-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 1909/QĐ/UB-BT ngày 28/9/1996 của UBND tỉnh về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở. 
22-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh, bổ sung, thay thế khoản 1, điểm 1.1 tại Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007 của UBND huyện Phú Quý. 
20-02-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
19-02-2008 Quyết định số 452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008. 
19-02-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội tỉnh. 
19-02-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển và bảo đảm an toàn mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
18-02-2008 Quyết định số 438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 
15-02-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý. 
15-02-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy gặt đập liên hợp phục vụ đẩy nhanh tốc độ cơ giới hóa trong khâu thu hoạch lúa. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,814,899 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner