Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 4-2008: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-04-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
02-04-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân huyện ban hành trong năm 2007. 
28-03-2008 Quyết định số 888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - làng nghề gạch ngói Gia An, huyện Tánh Linh. 
28-03-2008 Quyết định số 887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh. 
28-03-2008 Quyết định số 886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Lạc Tánh, huyện Tánh Linh. 
28-03-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định phân phối, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Chủ tịch, Trưởng Công an cấp xã xử phạt theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
26-03-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 07 -NQ/TU ngày 14/6/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XI về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 
25-03-2008 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 
20-03-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về chính sách trợ cấp kinh phí đối với người được cử đi học theo đề án “Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài” của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007-2013. 
20-03-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. 
13-03-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về chính sách áp dụng cho việc nâng cấp, giải tỏa, di dời cửa hàng kinh doanh xăng dầu không còn phù hợp quy hoạch. 
13-03-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức thu và quản lý sử dụng tiền vật tư, nguyên vật liệu thực hành các lớp đào tạo nghề tại cơ sở đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
13-03-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân phối, quản lý và sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
12-03-2008 Quyết định số 709/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2008. 
12-03-2008 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự năm 2008. 
26-02-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Tiến đến năm 2020. 
26-02-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Phước đến năm 2020. 
26-02-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Bình đến năm 2020. 
26-02-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phường Tân An đến năm 2020. 
21-02-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,814,632 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner