Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 5-2008: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-08-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý năm 2008. 
09-05-2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận điều chỉnh khoản 2, Điều 13, Chương IV của Quy định chế độ trợ cấp ốm đau, thăm bệnh, viếng cán bộ khi từ trần, tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
08-05-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quy trình quản lý, xử lý, xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
08-05-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Bình Thuận, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Bình Thuận và tiếp khách trong nước đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
07-05-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ (các tỷ lệ: 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 và 1/5.000) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
05-05-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện. 
02-05-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão thị xã La Gi. 
29-04-2008 Quyết định số 1198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục loài cây tái sinh có mục đích áp dụng trong cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt ở tỉnh Bình Thuận. 
24-04-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chính sách chi hỗ trợ thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
23-04-2008 Quyết định số 1142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh mức chủ động tưới tiêu được ban hành tại Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
18-04-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai tại địa bàn huyện Phú Quý. 
18-04-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quý. 
14-04-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh ban hành tại Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
14-04-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc thông qua nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung khu công nghiệp và khu dân cư dịch vụ công nghiệp Tân Đức. 
11-04-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Thanh tra thành phố Phan Thiết. 
09-04-2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý việc xuất cảnh của công chức viên chức bằng hộ chiếu phổ thông. 
09-04-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc triển khai sản xuất vụ Hè thu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,645,901 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner