Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 9-2008: 39 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-09-2008 Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” cho sản phẩm nước mắm. 
15-09-2008 Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
15-09-2008 Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh về việc quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
11-09-2008 Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Bình Thuận. 
08-09-2008 Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chế độ trợ cấp ốm đau; thăm bệnh; viếng cán bộ khi từ trần; tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận. 
04-09-2008 Quyết định số 2335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
04-09-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc bãi bỏ Quyết định số 150/2002/QĐ-UBTP ngày 13/3/2002 của UBND huyện Tuy Phong về việc mức thu phí tham quan tại Khu du lịch chùa Cổ Thạch Bình Thạnh. 
03-09-2008 Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định bổ sung số lượng cộng tác viên thực hiện dự án phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
03-09-2008 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc kiểm tra, chấn chỉnh tình hình tuyển sinh học sinh đầu cấp tiểu học và đầu cấp trung học cơ sở; tình hình thực hiện thu các khoản ngoài học phí tại các trường công lập. 
29-08-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của phòng Công thương huyện Tánh Linh. 
29-08-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Công trình công cộng. 
28-08-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
27-08-2008 Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 7, mục III của Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của UBND tỉnh. 
27-08-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Tánh Linh. 
25-08-2008 Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (đối với cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc địa phương quản lý) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
22-08-2008 Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Thuận. 
21-08-2008 Quyết định số 1890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2007. 
21-08-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tánh Linh. 
20-08-2008 Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Bình Thuận, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Bình Thuận và tiếp khách trong nước đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
19-08-2008 Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung giá thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định giá thu một phần viện phí ở các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,816,542 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner