Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 
14-07-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phân khai vốn bổ sung cho các công trình xây dựng cơ bản và kinh phí hoạt động từ nguồn dự kiến vượt thu ngân sách năm 2008 của huyện Hàm Thuận Bắc. 
14-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 của huyện Hàm Thuận Bắc. 
21-05-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc chia tách xã Hàm Đức thành lập 02 đơn vị hành chính mới: xã Hàm Đức và xã Thuận Đức. 
21-05-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch hồ Sông Quao. 
19-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Hàm Thuận Bắc. 
19-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện Hàm Thuận Bắc năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,816,751 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner