Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-07-2008 Nghị quyết số 35/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2008. 
23-07-2008 Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008. 
23-07-2008 Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về điều chỉnh bổ sung danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 
22-05-2008 Nghị quyết số 32/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc thông qua Đề án đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Tam Thanh, xã Ngũ Phụng để thành lập thị trấn Phú Quý thuộc huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. 
22-05-2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc thông qua Đề án phân loại đô thị huyện lỵ Phú Quý đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 
19-12-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" giai đoạn 2008 - 2010. 
19-12-2007 Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về quy định tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách huyện và ngân sách xã năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010 huyện Phú Quý. 
19-12-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Phú Quý. 
19-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
19-12-2007 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,645,228 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner